Polish
English
German

News

RZR-Mikro
CPZ-4

 

 

Firma

Zakład Automatyki Energetycznej ZAE od 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeń automatyki energetycznej. W naszej ofercie znajdują się urządzenia z powodzeniem stosowane w systemach energetyki i elektrowniach od wielu lat. Doświadczony zespół projektantów i techników rozwija linie produktów odpowiedzialnych za przełączanie zasilań, kontrolę stanu linii i okablowania energetycznego, pomiary i kontrolę zwarć oraz doziemnień. W ofercie znajdują się również systemy i wyposażenie zakładów energetycznych np. szafy, rozdzielnice, przekładniki prądowe i napięciowe.

 

Dofinansowanie UE

Dofinansowanie UE

Przedsiębiorstwo ZAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny.

Tytuł projektu:

„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez ZAE Sp. z o.o. w celu opracowania systemu zdalnego nadzoru i monitorowania parametrów w sieciach kablowych i linii napowietrznych średniego napięcia z możliwością prewencyjnej analizy”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie prototypu systemu (urządzenia + oprogramowanie) zdalnego nadzoru i monitorowania parametrów w sieciach kablowych i linii napowietrznych średniego napięcia z możliwością prewencyjnej analizy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych w myśl idei „Smart Grid”.

Planowane efekty:

Realizacja celu doprowadzi do minimalizacji występowania oraz skrócenia czasu usunięcia występujących awarii przez zwarcia na liniach kablowych i napowietrznych średniego napięcia przez służby serwisowe, a tym samym zapewnienie wysokiej jakości dostaw użytkownikom końcowym. Wynikiem tego będzie obniżanie wskaźników czasów awarii określanych za pomocą parametru SAIDI oraz SAIFI, które raportowane są do Urzędu Regulacji Energetycznej przez zakłady energetyczne.

Wartość projektu: 4 023 845,33 PLN

Wartość dofinansowania: 2 582 375,50 PLN

Zostaliśmy wyróżnieni

Dolnośląski GRYF

Pragniemy poinformować, że firma ZAE Sp. z o.o. została nominowana przez Kapitułę Konkursu do prestiżowej nagrody Dolnośląski Gryf w kategorii Dolnośląski Produkt Roku - czytaj więcej >>

Folder firmowy

 

 

Serwis

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Serwisu. Przejdź do Serwisu>>

 

Poszukujemy pracowników

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy. Przejdź do ofert>>